De Kepie in het straatbeeld van Dordrecht

een vertrouwd gezicht in de jaren '30 : militairen te voet of te fiets in de Dordtse straten


Een aantal militairen , waarschijnlijk Pontonniers , verlaten de Engelenburgerbrug en gaan linksaf richting de Buiten Walevest alwaar de Benthien- en de

Pontonnierskazerne staat.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Twee militairen , waarschijnlijk Pontonniers , fietsen op de Visstraat richting de Visbrug.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Een militair , waarschijnlijk een Pontonnier , op de fiets op de Engelenburgerbrug.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Twee militairen , waarschijnlijk Pontonniers , fietsen vanaf de Groenmarkt over de Visbrug richting de Visstraat.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Een defilé voor de Benthienkazerne op de Buiten Walevest , een groot deel van de militairen op het trottoir draagt een kepie.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Pontonniers in gesprek voor de ingang van de Pontonnierskazerne

op de Buiten Walevest.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.


Een militair met kepie op de Buiten Walevest

op de achtergrond de watertoren van Zwijndrecht.

Bron : Museum 1940 - 1945 Dordrecht.


Een groep officieren van de Pontonniers op de binnenplaats

van de Pontonnierskazerne op de Buiten Walevest.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht.